top of page

- Projektering av hus- och anläggningskonstruktioner

  - Konstruktionsberäkningar och systemanalys

  - Bärighets- och kapacitetsberäkning av
  befintliga konstruktioner

   - Tidiga skeden och systemutredningar

    - Parametrisk design och konstruktiv gestaltning